Zapewniamy:

 • ciekawe i nowoczesne formy kształcenia realizowane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
 • drugi język obcy jako obowiązkowy od klasy IV,
 • zwiększona ilość godzin języka obcego – w formie konwersacji,
 • klasy dwujęzyczne (angielski),
 • klasy mistrzostwa sportowego,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • w pełni wyposażoną bazę treningową,
 • wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę nauczycieli,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • małą liczebność uczniów w klasie,
 • indywidualne podejście do ucznia, poszanowanie jego godności,
 • ciekawe, atrakcyjne i efektywne formy pracy,
 • możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
 • basen dla uczniów wszystkich klas,
 • zawody, campy, zielone szkoły,
 • obozy letnie i zimowe,
 • bursa szkolna dla dzieci spoza Łodzi od klasy VII,
 • całodzienną opiekę świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 18:00
 • opiekę lekarską,
 • odnowę biologiczną,
 • smaczne, zbilansowane posiłki.


Przeczytaj także