Dwujęzyczność - dlaczego warto?
Klasy dwujęzyczne to rozwój kompetencji językowych poprzez zanurzenie w języku i kulturze.
Oprócz zwiększonej ilości godzin języka, lekcje z wybranych przedmiotów są prowadzone w języku angielskim. Przekazywanie wiedzy przedmiotowej w języku obcym jest wprowadzane stopniowo, wraz ze wzrostem umiejętności uczniów.
Na taki model nauczania można zdecydować się w dwóch momentach drogi szkolnej:
· w klasie 7 szkoły podstawowej
· w liceum, od 1 klasy

Kadra nauczycielska
Nauczyciele, którzy uczą przedmiotów w klasie dwujęzycznej, poza wykształceniem pozwalającym na nauczanie danego przedmiotu, muszą wykazać się znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 oraz mieć przygotowanie dydaktyczne do nauczania w języku obcym (w tym przypadku angielskim).

Na czym polega nauka w klasie dwujęzycznej?
Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez:
· Uczestniczenie w zajęciach z języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
· 3 przedmioty są nauczane w systemie dwujęzycznym. Stopniowo coraz większa część materiału jest wprowadzana poprzez lekcje odbywające się po angielsku.

W naszej szkole dwujęzycznie prowadzone są lekcje:
- historii, biologii, geografii (klasa 7 i 8 szkoły podstawowej)
-historii, WOSu, geografii (liceum ogólnokształcące)

Zalety nauczania dwujęzycznego
· Pomaga szybciej i lepiej opanować język obcy
· Poprzez przekazywanie informacji bezpośrednio w języku angielskim uczy „przestawiania się” na myślenie w języku obcym
· Otwiera na świat, poszerza horyzonty, otwiera nowe perspektywy
· Przygotowuje do matury dwujęzycznej (uczeń może zdawać taką maturę, ale nie musi)

Co sami uczniowie mówią o swoich motywacjach? Dlaczego wybrali taki profil klasy?
· Aby rozwijać umiejętność porozumiewania się w języku angielskim na co dzień.
· Chcę mieć możliwość studiowania za granicą.
· Wiedzą, że znajomość angielskiego umożliwi rozwój kariery zawodowej. Posługiwanie się językiem angielskim jest dzisiaj podstawową umiejętnością prawie w każdej pracy.
· Rozumieją, że łatwiej im będzie funkcjonować w międzynarodowym środowisku, np. drużynie sportowej na poziomie mistrzowskim.
· Chcą wyzbyć się strachu przed mówieniem po angielsku na forum klasy i poza nią.

Fragment lekcji online: Why did you choose bilingual class?Przeczytaj także