Dni otwarte: 9 stycznia 2019 godzina 17:00 – 19:00
Dni otwarte: 4 marca 2019 godzina 17:00 – 19:00

Szkoła Podstawowa

Składanie wniosków o przyjęcie: do 05 marca 2019
Zgłoszenia na testy sprawnościowe:
do 1 marca 2019 (I termin testu)
do 15 marca (II termin testu)
Terminy testów sprawnościowych:
2 marca 2019 godzina 13:30
16 marca 2019, godzina 13:30
Zgłoszenia na test predyspozycji językowych (część zadań w języku polskim, część w języku angielskim): 14.03.2019
Termin testu predyspozycji językowych: 15.03.2019, godzina 15:00
Decyzja o przyjęciu do szkoły: 15 kwietnia 2019
Podpisywanie umów: 16 kwietnia 2019 – 30 kwietnia 2019
Rekrutacja uzupełniająca: czerwiec 2019 (wnioski przyjmujemy do końca maja)

Liceum Ogólnokształcące

Składanie wniosków o przyjęcie: do 30 kwietnia 2019
Decyzja o przyjęciu do szkoły: 15 czerwca 2019
Podpisywanie umów: do 30 czerwca 2019
Rekrutacja uzupełniająca: lipiec 2019

Sportowcy – kandydaci do liceum posiadający klasę sportową, na podstawie zaświadczenia wydanego przez klub, są zwolnieni z testów sprawnościowych.

Przeczytaj także