Od dnia 1 lutego 2020 roku rozpoczynamy proces rekrutacji
Zapraszamy na dni otwarte szkoły
I termin 16 marca 2020 16:00 – 19:00
II termin 18 maja 2020 16:00 – 19:00

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I
Od dnia 01 lutego 2020 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej.
Klasy I objęte programem „Szukamy talentów”
W roku 2020 rozpoczynamy, we współpracy z Akademią Piłkarską Widzew Łódź autorski program szkolenia sportowego dla dzieci. Program ma na celu przygotowanie najmłodszych do uprawiania sportu w przyszłości. Dzieci będą miały zajęcia z trenerami różnych dyscyplin sportowych, aby w jak najszerszym zakresie przygotowanie ogólnorozwojowe zaowocowało sukcesami sportowymi w przyszłości. Zajęcia będą prowadzili trenerzy lekkiej atletyki, judo, piłki nożnej, tańca, pływania. Program skierowany jest zarówno do dziewcząt, jak i chłopców, dopiero w czwartej klasie trenerzy będą proponować dyscyplinę, do której dane dziecko będzie wykazywało największe predyspozycje.

Klasy I ukierunkowane
Gimnastyka artystyczna, pływanie/piłka wodna
Klasa VII dwujęzyczna z językiem angielskim

PLAN REKRUTACJI – SZKOŁA PODSTAWOWA
01.02.2020 – start przyjmowania wniosków o przyjęcie do szkoły
16.03.2020; 16:00 – 19:00 – dni otwarte szkoły
22.04.2020; 16:00 – testy sprawnościowe – klasy sportowe
23.04.2020; 15:00 – testy kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych
23.04 – 30.05.2020 – wywiady z rodzicami oraz testy edukacyjne dla kandydatów do klas I
18.05.2020; 16:00 – 19:00 – dni otwarte szkoły
Czerwiec – ogłoszenie list dzieci przyjętych do szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasy sportowe
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
Przedmioty w zakresie rozszerzonym nie są przypisane do klasy.
Każdy uczeń wybierze przedmioty w zakresie rozszerzonym z listy.
Na podstawie deklaracji uczniów zostaną ustalone grupy.
W każdej grupie przedmiotem w zakresie rozszerzonym jest język angielski.
Wyboru dwóch kolejnych przedmiotów uczniowie mogą dokonać spośród wymienionych poniżej:
matematyka, język polski, historia, biologia, geografia.

PLAN REKRUTACJI
01.02.2020 – start przyjmowania wniosków o przyjęcie do szkoły
16.03.2020; 16:00 – 19:00 – dni otwarte szkoły
23.04.2020; 15:00 – testy kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej
18.05.2020; 16:00 – 19:00 – dni otwarte szkoły
Lipiec – ogłoszenie list osób przyjętych do szkoły
W przypadku wolnych miejsc, rekrutujemy również do innych klas

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (do pobrania na stronie)
2. Oceny na koniec semestru poprzedzającego złożenie wniosku

Przeczytaj także