Szanowni Państwo,
Panujący w naszym kraju stan epidemii na chwilę obecną wyklucza przeprowadzenie zaplanowanych przez nas drzwi otwartych. Również testy sprawnościowe oraz kompetencji językowych w naszej szkole stoją pod znakiem zapytania. Dlatego też postanowiliśmy zmienić zasady rekrutacji w tym roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA
1. O przyjęciu do szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej będzie decydowała kolejność zgłoszeń (data złożenia wniosku).
2. O przyjęciu do szkoły do klas II ( 4 miejsca), III ( 2 miejsca) oraz IV (6 miejsc) Szkoły Podstawowej również będzie decydowała kolejność zgłoszeń (data złożenia wniosku).
3. O przyjęciu do szkoły do klas V – VIII (pojedyncze miejsca w wybranych klasach) będzie decydowała średnia ocen z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły z roku szkolnego 2018/2019 oraz pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020.
4. W przypadku identycznej średniej decyduje ocena z wychowania fizycznego.
5. W przypadku identycznej oceny z wychowania fizycznego decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia wniosku).
6. O przyjęciu do szkoły do klas dwujęzycznych VII (3 miejsca) i VIII (3 miejsca) będzie decydowała średnia ocen z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły z roku szkolnego 2018/2019 oraz pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020.
7. W przypadku identycznej średniej decyduje ocena z języka angielskiego.
8. W przypadku identycznej oceny z języka angielskiego decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia wniosku).
9. Zgłoszenia w trybie rekrutacji podstawowej przyjmujemy do 30 kwietnia 2020 roku.
10. Najpóźniej do dnia 4 maja 2020 poinformujemy rodziców o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły.
11. Zgłoszenia w trybie rekrutacji uzupełniającej po 4 maja 2020 (w przypadku wolnych miejsc) przyjmujemy w sposób ciągły.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. O przyjęciu do klasy I Liceum Ogólnokształcącego będzie decydowała średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy VII z roku szkolnego 2018/2019 oraz pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020.
2. W przypadku identycznej średniej decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia wniosku).
3. Warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej będzie ocena bardzo dobra z języka angielskiego.
4. Zgłoszenia w trybie rekrutacji podstawowej przyjmujemy do 30 maja 2020 roku.
5. 4 czerwca 2020 poinformujemy rodziców o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły.
6. Zgłoszenia w trybie rekrutacji uzupełniającej po 4 czerwca (w przypadku wolnych miejsc) przyjmujemy w sposób ciągły.

Wniosek do pobrania

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I

Od dnia 01 lutego 2020 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej.

Klasy I objęte programem „Szukamy talentów”

W roku 2020 rozpoczynamy, we współpracy z Akademią Piłkarską Widzew Łódź autorski program szkolenia sportowego dla dzieci. Program ma na celu przygotowanie najmłodszych do uprawiania sportu w przyszłości. Dzieci będą miały zajęcia z trenerami różnych dyscyplin sportowych, aby w jak najszerszym zakresie przygotowanie ogólnorozwojowe zaowocowało sukcesami sportowymi w przyszłości. Zajęcia będą prowadzili trenerzy lekkiej atletyki, judo, piłki nożnej, tańca, pływania. Program skierowany jest zarówno do dziewcząt, jak i chłopców, dopiero w czwartej klasie trenerzy będą wskazywać dyscyplinę, do której dane dziecko będzie miało największe predyspozycje.

Klasy I ukierunkowane

Gimnastyka artystyczna, pływanie/piłka wodna

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA VII DWUJĘZYCZNA Z WYKŁADOWYM J. ANGIELSKIM

Przedmioty z wykładowym j. angielskim – historia, biologia, geografia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasy sportowe
Klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim. Przedmioty w języku angielskim – historia, biologia, geografia

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
Przedmioty w zakresie rozszerzonym nie są przypisane do klasy.
Każdy uczeń wybierze przedmioty w zakresie rozszerzonym z listy.
Na podstawie deklaracji uczniów zostaną ustalone grupy.
W każdej grupie przedmiotem w zakresie rozszerzonym jest język angielski.
Wyboru dwóch kolejnych przedmiotów uczniowie mogą dokonać spośród wymienionych poniżej:
matematyka, język polski, historia, biologia, geografia.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek


Przeczytaj także