Proponujemy:

 • klasy dwujęzyczne z wykładowym j. angielskim - przedmioty w języku angielskim: historia, WOS, geografia
 • klasy mistrzostwa sportowego.
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
Przedmioty w zakresie rozszerzonym nie są przypisane do klasy.
Każdy uczeń wybierze przedmioty w zakresie rozszerzonym z listy.
Na podstawie deklaracji uczniów zostaną ustalone grupy.
W każdej grupie przedmiotem w zakresie rozszerzonym jest język angielski.
Wyboru dwóch kolejnych przedmiotów uczniowie dokonują pod koniec I roku nauki w liceum.

Zapewniamy:
 • nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • nowoczesne pracownie komputerowe,
 • bazę sportową
 • odnowę biologiczną,
 • opiekę medyczna i rehabilitację,
 • odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz realizowania swoich pasji,
 • dobór przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
 • indywidualne podejście do ucznia,
 • profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych,
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, trenerską,
 • spotkania ze znanymi sportowcami, specjalistami i praktykami w zakresie wielu dziedzin,
 • możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych,
 • ciekawe projekty edukacyjne,
 • możliwość udziału w zawodach, campach, zielonych szkołach, obozach,
 • smaczne, zbilansowane posiłki w postaci śniadań i obiadów - przygotowywane na miejscu,
 • bursę szkolną dla uczniów spoza Łodzi.
Do dyspozycji uczniów jest również:
 • Sala taneczna z lustrami
 • Sala muzyczna
 • Sala bilardowa
 • Strzelnica
 • Siłownia
 • Sauna
 • Sprzęt sportowy (stoły do tenisa, trambambule itp.)
Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego realizują program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Uczniowie mają stworzone warunki łączenia intensywnego procesu treningowego z obowiązkami szkolnymi. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 16 godzin.

Przeczytaj także