Uczniowie naszej szkoły są beneficjentami projektu finansowanego przez Unię Europejską – Erasmus Plus. Wymiana dobrych praktyk między Szkołą Mistrzów Kokoro a szkołami partnerskimi odbywa się pod hasłem: „What's 'Left' from Human Rights? - Human Rights in Action!”. Skutkiem wspólnej pracy i twórczej zabawy przy realizacji tego projektu będzie zdobycie wiedzy i umiejętności oraz nawiązaniem nowych przyjaźni.

Czas trwania projektu: 1.09.2019 – 31.08.2021

Szkoły partnerskie:
Gymnasium Renningen - Renningen, Niemcy;
1st Geniko Lykeio of Ampelokipi - Saloniki, Grecja;
Itxaropena Ikastola S. Cooperatiba - Trapagaran, Hiszpania;
Ils Gobetti Marchesini-Casale - Turyn, Włochy

Projekty współpracy szkół (KA229), popularne „Erasmusy” polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Przeczytaj także