Edukacja

Najważniejsza dla nas jest innowacyjność i indywidualny rozwój każdego dziecka. Pozwala na to niewielka liczebność klas, świetnie przygotowana kadra nauczycielska i rozkład zajęć dopasowany do treningów. Prace domowe są zadawane sporadycznie w celu doskonalenia zdobytych na lekcjach umiejętności. Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i biblioteka z bogatym księgozbiorem pozwalają zrealizować ciekawe projekty. Uczniowie są zachęcani przez wychowawców i nauczycieli do aktywnego udziału w konkursach przedmiotowych, projektach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz do realizacji osobistych pasji i zainteresowań. W szkole działa wiele kół zainteresowań, w których każdy znaleźć może coś dla siebie. Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych, zdobywają nagrody na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Języki obce

Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych, których znajomość jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci realizują zwiększoną ilość godzin języka angielskiego. W klasie czwartej wprowadzany jest obowiązkowy drugi język obcy – niemiecki. W klasie siódmej uczniowie uzdolnieni językowo rozpoczynają naukę w oddziałach dwujęzycznych z wykładowym językiem angielskim na wybranych przedmiotach. Naukę kontynuują aż do klasy maturalnej i kończą ją maturą dwujęzyczną. Otwiera to przed młodym człowiekiem perspektywę podjęcia studiów w języku obcym w Polsce czy na świecie. Uczniwie, którzy nie mają predyspozycji do nauki w klasie dwujęzycznej, realizują program ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego w klasie ogólnej. Wszyscy mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych lekcjach języka hiszpańskiego i rosyjskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w grupach językowych.

Wychowanie fizyczne

Bardzo ważnym elementem, na który kładzie nacisk szkoła, jest wychowanie fizyczne. Rozumiemy, że aktywność fizyczna ma wpływ nie tylko na zdrowie, ale też na zdolność uczenia się. Klasy I-III realizują programy sportowe opracowane dla tej grupy wiekowej we współpracy z klubami Widzew S.A., CelSport oraz MUKS Kokoro. Programy te mają na celu nie tylko propagowanie sportu i zdrowego trybu życia, ale też przygotowują najmłodszych do uprawiania sportu w przyszłości. Zajęcia z trenerami różnych dyscyplin sportowych owocują ogólnym rozwojem fizycznym uczniów, odkrywaniem talentów i sukcesami sportowymi w przyszłości. Program skierowany jest zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. W czwartej klasie trenerzy wskazują dyscyplinę, do uprawiania której dziecko, ich zdaniem, ma najlepsze predyspozycje. Wszystkim uczniom od klasy pierwszej szkoły podstawowej, aż do klas licealnych włącznie - szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w zajęciach pływania na basenie w Zatoce Sportu.

Bezpieczeństwo

Szkoła przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa uczniów. Cały obiekt jest monitorowany przez system kamer zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wejścia są zabezpieczone elektronicznie. Wszyscy mają e-legitymacje z indywidualnym kodem. Do szatni klasowej może wejść tylko osoba uprawniona. Poza tym uczniowie mają możliwość korzystania z osobistych, zamykanych szafek. W naszej szkole uczeń nie jest anonimowy. O każdej sytuacji zagrażającej jego bezpieczeństwu lub zdrowiu powiadamiani są natychmiast rodzice. Przed zajęciami i po zajęciach opiekę nad najmłodszymi sprawuje świetlica szkolna.

Wygoda

Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy szkolnego pedagoga, psychologa oraz psychologa sportu. Świetlica z osobnymi pomieszczeniami do zabawy i pracy cichej jest czynna od 07:00 do 18:00. Kuchnia przygotowuje na miejscu smaczne i zbilansowane posiłki. Śniadania serwowane są w formie szwedzkiego stołu, obiady (zupa, drugie danie, napój) są porcjowane. Zupa podawana jest na stoły w wazach. Istnieje możliwość wykupienia obiadów wegetariańskich, powiększonych oraz specjalnych dla osób, które nie tolerują wybranych składników, np. mleka. Szkoła dysponuje dużą salą gimnastyczną o powierzchni 377 m2, salą lustrzaną do tańca, dwiema salami do ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłownią, salą bilardową, sauną, boiskiem do piłki nożnej oraz koszykówki. Zajęcia sportowe realizowane są również na obiektach sportowych klubów, z którymi współpracujemy. Organizujemy zielone szkoły, wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze, obozy letnie i zimowe. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki oraz pracowni komputerowej. Dla uczniów spoza Łodzi - od klasy siódmej - zapewniamy miejsce w bursie.